National phone for the price of a local call: 0700 70 775
National phone for the price of a local call: 0700 70 775

21.09.2022 Г. Ауто Мотор Партс Груп ООД с ограничено работно време.

Уведомяваме Ви, че утре - сряда /21.09.2022 г./ Ауто Мотор Партс Груп ООД ще бъде в режим на дежурство поради ограничено електрозахранване

от „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.
При необходимост от връзка с нас може да ни откриете на познатите Ви
мобилни телефони, а именно: 0700 70 775 / 0878637776
В случай, че имате спешни заявки или искания към нас, молим за
предоставяне на всички данни точно синтезирани на горепосочените телефони .

От Ръководството.